oOo VnSharing oOo

Go Back  

 • hpkid2002's Avatar
  Hôm nay, 04:53
  http://i.imgur.com/sj5Dth3.jpgThiên Vũhttp://i.imgur.com/jiQ5rZ0.jpgAsh Thời gian: 16/1 Địa điểm: Chung cư Liên quan: Con người cần...
  70 replies | 1285 view(s)
 • hpkid2002's Avatar
  Hôm nay, 01:58
  http://i.imgur.com/sj5Dth3.jpgThiên Vũ http://i.imgur.com/nbMkr6i.jpgArch C. Henri Thời gian: 16/1 Địa điểm: Tán cây Công viên Liên quan: ...
  11 replies | 113 view(s)
 • hpkid2002's Avatar
  Hôm nay, 01:46
  hpkid2002 replied to a thread Rừng Đại Nụ in Arkcadia East
  http://i.imgur.com/sj5Dth3.jpgThiên Vũhttp://i.imgur.com/NJixzFV.jpgMia Cassandra Thời gian: Gần với những sự kiện xảy ra ở post này 16/1 Địa...
  8 replies | 85 view(s)
 • hpkid2002's Avatar
  Hôm nay, 00:20
  http://i.imgur.com/4sqAddx.jpgThiên Vũ http://i.imgur.com/AjlyTM7.jpgÂu Cơ Thời gian: Địa điểm: Nhà hàng Liên quan: Đang panic với sự...
  7 replies | 118 view(s)
 • hpkid2002's Avatar
  Hôm nay, 00:08
  http://i.imgur.com/4sqAddx.jpgThiên Vũ http://i.imgur.com/QlQcf3I.pngMa lon Thời gian: Địa điểm: Sân trượt băng Liên quan: - Hân.....
  13 replies | 252 view(s)
 • hpkid2002's Avatar
  Hôm qua, 23:25
  hpkid2002 replied to a thread Lake Excalibur in Arkcadia West
  http://i.imgur.com/sj5Dth3.jpgThiên Vũhttps://c1.staticflickr.com/1/320/31489096714_ab9d097121_o.jpgChóa Thời gian: 16/1 Địa điểm: Hồ Liên quan: ...
  9 replies | 124 view(s)
 • hpkid2002's Avatar
  Hôm qua, 23:04
  http://i.imgur.com/sj5Dth3.jpgEm là con chim http://i.imgur.com/ZQe2SFi.jpgGlen V. Malebranche Thời gian: nào đó Địa điểm: đâu đó Liên quan: ...
  175 replies | 3066 view(s)
 • hpkid2002's Avatar
  Hôm qua, 22:39
  http://i.imgur.com/sj5Dth3.jpgThiên Vũ http://i.imgur.com/nbMkr6i.jpgArch C. Henri Thời gian: 16/1 Địa điểm: Tán cây Công viên Liên quan: ...
  11 replies | 113 view(s)
 • hpkid2002's Avatar
  Hôm qua, 04:29
  http://i.imgur.com/Kgnf5U2.jpgHypnos http://i.imgur.com/jiQ5rZ0.jpgAsh http://i.imgur.com/tQ1WIra.jpgNaji Shiro http://i.imgur.com/sj5Dth3.jpgThiên...
  11 replies | 188 view(s)
 • hpkid2002's Avatar
  Hôm qua, 04:00
  hpkid2002 replied to a thread Lake Excalibur in Arkcadia West
  http://i.imgur.com/sj5Dth3.jpgThiên Vũhttps://c1.staticflickr.com/1/320/31489096714_ab9d097121_o.jpgChóa Thời gian: 16/1 Địa điểm: Hồ Liên quan: ...
  9 replies | 124 view(s)
 • hpkid2002's Avatar
  Hôm qua, 03:47
  http://i.imgur.com/sj5Dth3.jpgThiên Vũhttp://i.imgur.com/jiQ5rZ0.jpgAsh Thời gian: 16/1 Địa điểm: Chung cư Liên quan: "Đó là một ngôi...
  70 replies | 1285 view(s)
 • hpkid2002's Avatar
  Hôm qua, 03:21
  http://i.imgur.com/4sqAddx.jpgThiên Vũ http://i.imgur.com/QlQcf3I.pngMa lon Thời gian: Địa điểm: Sân trượt băng Liên quan: - Vâng, anh...
  13 replies | 252 view(s)
 • hpkid2002's Avatar
  Hôm qua, 03:07
  http://i.imgur.com/sj5Dth3.jpgThiên Vũhttp://i.imgur.com/Kgnf5U2.jpgHypnos Thời gian: 15/1 Địa điểm: Tiệm trang thiết bị Liên quan: Đậu...
  11 replies | 188 view(s)
 • hpkid2002's Avatar
  Hôm qua, 02:46
  http://i.imgur.com/sj5Dth3.jpgThiên Vũ http://i.imgur.com/AjlyTM7.jpgÂu Cơ Thời gian: Địa điểm: Nhà hàng Liên quan: Chim vô thả 1 cục xí...
  7 replies | 118 view(s)
 • hpkid2002's Avatar
  Hôm qua, 02:14
  http://i.imgur.com/4sqAddx.jpgThiên Vũ http://i.imgur.com/QlQcf3I.pngMa lon Thời gian: Địa điểm: Sân trượt băng Liên quan: Trước tình...
  13 replies | 252 view(s)
 • hpkid2002's Avatar
  Hôm qua, 01:33
  http://i.imgur.com/sj5Dth3.jpgThiên Vũ http://i.imgur.com/nbMkr6i.jpgArch C. Henri Thời gian: 16/1 Địa điểm: Tán cây Công viên Liên quan: ...
  11 replies | 113 view(s)
 • hpkid2002's Avatar
  Hôm qua, 00:57
  http://i.imgur.com/sj5Dth3.jpgEm là con chim http://i.imgur.com/ZQe2SFi.jpgGlen V. Malebranche Thời gian: nào đó Địa điểm: đâu đó Liên quan: ...
  175 replies | 3066 view(s)
 • hpkid2002's Avatar
  15-01-2017, 23:39
  Thiên Vũhttp://i.imgur.com/dFY9hdR.jpg Nhận bond Air rank 1 với Glen V. Malebranchehttp://i.imgur.com/ZQe2SFi.jpg
  28 replies | 378 view(s)
 • hpkid2002's Avatar
  15-01-2017, 21:30
  http://i.imgur.com/sj5Dth3.jpgThiên Vũ Thời gian: nào đó Địa điểm: đâu đó Liên quan: gì đó Sau khi hết bị xỉa lông rồi tới bị chimmified,...
  184 replies | 5331 view(s)
 • hpkid2002's Avatar
  15-01-2017, 20:12
  http://i.imgur.com/sj5Dth3.jpgEm là con chim http://i.imgur.com/ZQe2SFi.jpgGlen V. Malebranche Thời gian: nào đó Địa điểm: đâu đó Liên quan: ...
  175 replies | 3066 view(s)
 • hpkid2002's Avatar
  15-01-2017, 00:39
  http://i.imgur.com/sj5Dth3.jpgThiên Vũhttp://i.imgur.com/jiQ5rZ0.jpgAshhttp://i.imgur.com/fRQLEu7.jpgAmiya...
  184 replies | 5331 view(s)
 • hpkid2002's Avatar
  14-01-2017, 21:30
  http://i.imgur.com/sj5Dth3.jpgEm là con chim http://i.imgur.com/ZQe2SFi.jpgGlen V. Malebranche Thời gian: nào đó Địa điểm: đâu đó Liên quan: ...
  175 replies | 3066 view(s)
 • hpkid2002's Avatar
  14-01-2017, 20:46
  http://i.imgur.com/sj5Dth3.jpgThiên Vũhttp://i.imgur.com/jiQ5rZ0.jpgAshhttp://i.imgur.com/fRQLEu7.jpgAmiya...
  160 replies | 4165 view(s)
 • hpkid2002's Avatar
  14-01-2017, 14:22
  http://i.imgur.com/sj5Dth3.jpgEm là con chim http://i.imgur.com/fRQLEu7.jpgAmiya Herotarou http://i.imgur.com/jiQ5rZ0.jpgAsh Thời gian: nào đó Địa...
  175 replies | 3066 view(s)
 • hpkid2002's Avatar
  14-01-2017, 02:36
  hpkid2002 replied to a thread [ Nagi(ni) ] in Nhật ký
  http://i.imgur.com/fRQLEu7.jpgAmiya Herotarou Angel Power |- |!colspan=3]STATUS |-
  11 replies | 760 view(s)
 • hpkid2002's Avatar
  14-01-2017, 02:13
  http://i.imgur.com/sj5Dth3.jpgThiên Vũ Angel Power |- |!colspan=3]STATUS |- |!colspan=3]Enemy Type: Angel
  160 replies | 4165 view(s)
 • hpkid2002's Avatar
  14-01-2017, 00:49
  http://i.imgur.com/sj5Dth3.jpgThiên Vũ http://i.imgur.com/fRQLEu7.jpgAmiya Herotarou http://i.imgur.com/jiQ5rZ0.jpgAsh Thời gian: nào đó Địa...
  175 replies | 3066 view(s)
 • hpkid2002's Avatar
  13-01-2017, 23:56
  http://i.imgur.com/PF4tG3t.jpgThiên Vũ http://i.imgur.com/fRQLEu7.jpgAmiya Herotarou http://i.imgur.com/jiQ5rZ0.jpgAsh Thời gian: nào đó Địa...
  175 replies | 3066 view(s)
 • hpkid2002's Avatar
  13-01-2017, 22:50
  http://i.imgur.com/PF4tG3t.jpgThiên Vũ http://i.imgur.com/fRQLEu7.jpgAmiya Herotarou http://i.imgur.com/jiQ5rZ0.jpgAsh Thời gian: nào đó Địa...
  175 replies | 3066 view(s)
 • hpkid2002's Avatar
  13-01-2017, 22:13
  http://i.imgur.com/PF4tG3t.jpgThiên Vũ Thời gian: nào đó Địa điểm: đâu đó Liên quan: gì đó Tạm dừng leo rank pvp 1 tí, con chim ngẩng đầu...
  175 replies | 3066 view(s)
Xem thêm hoạt đông

49 Tin nhắn khách

 1. Xem đối thoại
  Okay nha bạn
 2. Xem đối thoại
  Bạn muốn mở ở đâu?
 3. Xem đối thoại
  Bạn ơi cho mình tt với Thiên Vũ được ko
 4. Xem đối thoại
  mùa đông đã hết, các anime mùa cậu đặt ở DLA hãy up tiếp cho xong nhé
 5. Xem đối thoại
  Khi nào cậu up xong thì báo lại nhé, quote lại lấy code rồi thay link là được,
  http://vnsharing.site/forum/showthre...993#post976993
  kì này nếu được để tớ đề cử smem cho được không
 6. Xem đối thoại
  cái topic đặt hàng anime mùa bay rồi nên giờ không biết cậu đặt bộ nào, cậu đặt lại giúp tớ nhé ><
  http://vnsharing.site/forum/showthre...686#post979686
 7. Xem đối thoại
  giờ thì lại không vào được nữa rồi

  owari no seraph vẫn vào được, trigger thì cả 2 link đều lỗi, wut happened?
 8. Xem đối thoại
  tớ vẫn thấy bình thường mà ta

  không vào được nhưng file vẫn sống thì không sao đâu =)
  còn nếu cậu muốn đổi thì cứ đổi link rồi tớ đổi tên nhé
 9. Xem đối thoại
  à ré, cái link down trong topic là 1080 mà nhỉ
 10. Xem đối thoại
  tình hình là nó vẫn hd =)
  cậu post lại đống topic anime rồi báo lại nha =), chắc copy cái đống tớ tính là được

  a nghe nói sắp thanh lọc staff, chắc tớ chuẩn bị xuống tím làm uploader =)
Đang xem tin nhắn khách 1 đến 10 của 49
Về hpkid2002

Thông tin cơ bản

Chữ ký


Thống kê


Tổng số bài gửi
Tổng số bài gửi
1,006
Gửi mỗi ngày
1.26
Tin nhắn khách
Toàn bộ tin nhắn
49
Tin nhắn gần đây nhất
Hôm nay 00:40
Thông tin chung
Tham gia ngày
11-11-2014

17-01-2017


16-01-2017


15-01-2017


14-01-201724-12-2015


06-10-2015Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 09:49.

Powered by vBulletin.
Copyright© 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.