oOo VnSharing oOo
Go Back   VnSharing Award >

VnSharing Award

Danh sách Huy hiệu

Huy hiệu Staffs

IconImageDescription
Name: Staff Lv1

Chưa có

Đã trao:
Name: Staff Lv2

Chưa có

Đã trao:
Name: Staff Lv3

Chưa có

Đã trao:
Name: Staff Lv4

Chưa có

Đã trao:
Name: Staff Lv5

Chưa có

Đã trao:

Graphic Club - Hội Đồ Họa

IconImageDescription
Name: Sorcerer's Apprentice

Dành cho những người học việc bắt đầu làm quen với ma thuật đồ họa.

Đã trao:
Name: Enchantress of the Pixie Hollow

Dành cho người tạo ra kiệt tác đầy mê hoặc trưng bày ở gallery.

Đã trao: Mie Ckàn
Name: Witch of the Liberal Field

Dành cho những thương nhân rộng rãi, trao đổi những tài nguyên đồ họa cho mọi người.

Đã trao: Himawari Tsuki ; .melted. ;