Yukkuri Textbook

March 20, 2011 | | Fan Club, Touhou-FC

Yukkuri là sinh vật hư cấu do Fan touhou làm. Chúng thường có hình dạng là phần đầu tách rời của các nhân vật Touhou, tuy nhiên cũng có loại có thân. Yukkuri là loại sinh vật kỳ lạ, dễ thương và có tính cách rất trẻ con, nên chúng thường được chọn là thú nuôi.

Click để đọc thêm…