GAT-X207 Blitz là mẫu Mobile suit đầu tiên được trang bị hệ thống tàng hình trong se-ri Mobile Suit Gundam SEED. Được điều khiển bởi Nicol Amalfi.

Click để đọc thêm…