GN-007 Arios Gundam là Mobile Suit kế nhiệm GN-003 Gundam Kyrios trong phần 2 của anime Mobile Suit Gundam 00. Được cấm lái bởi siêu chiến binh Allelujah Haptism.

Click để đọc thêm …