Nội Dung:

Đây là bộ movie đầu tiên của Naruto, đã tạo nên thành công khá lớn, phần đầu là 1 OVA do nó dính trong raw nên tớ giữ lại luôn, phần vì OVA này khá tếu (Xem lần đầu bị 1 chập cười ko nín dc luôn ), => dùng làm món khai vị trước khi vào xem movie cũng hay

Click để đọc thêm…