Hatsune Miku’s 39ch đã đăng một bản xem trước của “Sharing The World”, single đầu tay của BIGHEAD, dự án mới của nhà soạn nhạc cho “Story Rider”, và bài ​​hát chủ đề của “Hatsune Miku EXPO 2014 in LA&NY.” Nó được miêu tả là bài hát về đến với nhau qua sự sáng tạo, với Hatsune Miku cho tất cả mọi người trên thế giới cảm giác tích cực giống nhau.

Click để đọc thêm…