Cơn gió cùng hoàng hôn nơi chốn xa
Lá thu rơi giữa vầng trăng nhạt bóng tựa vào trước song
Hương đêm đã xa rồi, còn đâu nơi chốn này
Vấn vương đây nỗi buồn thương, đã khắc sâu vào trái tim

Click để đọc thêm…