Là bài hát nằm trong Kagerou Project, “Yonanashi Deceive” có nhân vật chính Shuuya Kano, anh chàng có năng lực “làm cho người ta thấy sự vật khác” aka “lừa đảo mắt”.
「Từ đó trở đi, tôi không ngừng nói dối
Trên đời này không có ai là tôi không lừa được hết
Chắc tôi cũng biến thành một con 『quái vật』 rồi nhỉ?
À… Xin lỗi nhé
Đừng có khóc mà!
Là chuyện bịa 100% đó」
Click để đọc thêm…