Bài hát nằm trong album sasakure.UK – 幻実アイソーポス (The Fantastic Reality of Aesop), album kể về hoàng loạt các câu chuyện trên thế giới và làm sáng tỏ chúng hơn qua ranh giới giữa thực tế và ảo. Shinkai no Little Cry là câu chuyện về nàng tiên cá, dưới sự thể hiện của Toki Asako, hãy nghe và cảm nhận tình yêu của nàng nhé

Click để đọc thêm…