「Là gì đây, I my me mine?
Tâm trạng thoải mái, Xúc cảm/Toan tính?
Không thể trả lời, tôi lạc lối…
Phải, cảm giác phiền muộn thực tại là đây
Nơi mọi thứ chỉ là một chiến trường mập mờ
Nếu tất cả dừng lại mà không bắt đầu
Thì hãy siết chặt bàn tay này và tiến lên」

Click để đọc thêm…