Xin tha thứ cho kẻ hèn nhát này vì đã lỡ thích cậu
Nhưng lại không có chút can đảm tỏ bày nào
Tớ đây chẳng có gì hết ngoại trừ một trái tim chân thành

Click để đọc thêm…