Để mang nụ cười của anh quay trở lại
Lần này đến lần khác, em sẽ không ngừng cất tiếng hát
Khúc ca này sẽ trải qua vô số màn đêm
Để rồi điều ước của em biến thành sự thật

Click để đọc thêm…