“Thôi chào nhé, hẹn gặp lại”
Em vừa vẫy tay vừa nói
Em biết rồi đây chúng ta sẽ chẳng còn gặp lại…

Click để đọc thêm…