Về một ngày hè, hai đứa trẻ, một con mèo, một câu chuyện không lối thoát lặp đi lặp lại hàng thế kỉ, luẩn quẩn giữa những cái chết và mùi máu tanh…
Trong làn khói mù dối trá, làn hơi nhiệt cất tiếng cười vang…
Liệu có kết thúc nào cho câu chuyện sáo rỗng ấy không?

Click vào để đọc thêm…