Ngay cả khi ta có thể viết lại tương lai
Thì đôi mắt ấy…

Click để đọc thêm…