Trong cái thế gian thật khó mà tồn tại này, làm sao có thể tiếp tục bước đi?
Tới tận cùng tâm hồn lạc lối, hai con người sẽ thật mạnh mẽ cất tiếng hát.

Click để đọc thêm…