Sẽ có một ngày mình phá vỡ xiềng xích của trọng lực
Để đưa cậu bay thẳng đến vệ tinh kia.
Những đắng cay, những muộn phiền, tất cả…
Chỉ còn 1/6

Click để đọc thêm…