Xin giới thiệu với các bạn danh sách đầy đủ các bài hát của buổi biểu diễn Magical Mirai 2016, được trình diễn từ ngày 9 đến ngày 11 tháng Chín tại Makuhari Messe!