Ngày hôm nay, trang macne.net đã cập nhật một hình ảnh mới và tuyên bố rằng Macne Nana V4 sẽ được phát hành trong thời gian gần đây