CAFE Lab. tại Nhật Bản đã phối hợp với Hatsune Miku thực hiện chiến dịch “Let’s make everyone Hatsune Miku! in Knowledge Capital”!
Chiến dịch này mang đến cho bạn một sự kiện Vocaloid chủ đề cà phê tuyệt vời- “Hatsune Miku in CAFE lab” – với Miku, Rin, Len, Luka, Kaito và Meiko và sẽ được tổ chức từ 9 tháng 8 – 29 tháng 8 nhân xây dựng tòa nhà Osaka’s Knowledge Capital.

Click để đọc thêm…