SHARP Nhật Bản hợp tác cùng Yamama cho ra mắt bộ máy VOCALOID AI cho máy hút bụi điện tử “COCOROBO” của họ, tạo ra sự kết hợp COCOROBO x VOCALOID.