AIMON thông báo về sự hợp tác với Quadimension trên trang Weibo của mình và lên kế hoạch cho ra mắt một seri các sản phẩm về Stardust trong tương lai.