Synchronicity là một trilogy (một serie gồm 3 phần) của tác giả Hitoshizku-P và được minh hoạ bởi Suzunosuke. Cốt truyện được viết bởi Kumagai và trên thực tế, cốt truyện này phức tạp và chi tiết hơn nhiều những gì được diễn tả qua các bài hát

Click để đọc thêm…