Một bài hát khác do Suzumu sáng tác, có kèm theo một Light Novel ngắn.
[Khoảng một tuần trước, ngày kết thúc của thế giới đã được công bố, rất đột ngột và tàn khốc…]
Viết đến đó, tôi chợt dừng bút như thể nhớ ra điều gì.
[Ừm, thôi, hôm nay tôi sẽ kể về thế giới vào ngày cuối trước khi nó kết thúc nhé.]

Click để đọc thêm…