Đầu mùa lất phất muôn ngàn hạt mưa bay
Một mình ngâm nga khúc hát quả cầu tình yêu
Hát lên đi, hát lên mãi, hát cho vơi nhớ thương này
Hát để giấu đi nước mắt như mưa lệ rì rào ướt đẫm tay áo ta

Click để đọc thêm…