Đó là một chuyến hành trình rất dài.
Một chuyến hành trình thật dài để tìm lại một nửa kia của cuộc đời mình.

Click để đọc thêm…