Model Hatsune Miku loại YYB phổ biến cho Miku Miku Dance đã có bản cập nhật ngày hôm nay, thúc đẩy phiên bản sang 1.01. Thay đổi được biết bao gồm cập nhật nhỏ trên khuôn mặt, cải thiện phản xạ mắt, và nhiều hơn.

Click để đọc thêm…