MAIKA và Ona, 2 vocaloid mới của Tây Ban Nha sẽ gia nhập đại gia đình Vocaloid quốc tế.

Click để đọc thêm…