Thông tin về Snow Miku 2014!!!
Chủ đề của năm 2014 là ‘Snow Miku x Magical Girl’! Thiết kế được lựa chọn bởi người xem phát sóng trực tiếp không ai khác ngoài bé Miku đáng yêu này.
Một số thiết kế khác của fan
Hình ảnh minh họa – người thiết kế linh vật này chính là dera_fury!

Click để đọc thêm…