Vậy là chúng ta đã thấy mặt thành viên mới nhất của công ty Internet.Co Ltd – KOKONE
Tên của ẻm đc ghép từ Kokoro (trái tim) và ne (âm thanh), nên có thể hiểu nôm na là “Âm thanh đến từ trái tim”

Click để đọc thêm…