Vào ngày 16 – 18 tháng Chín, VNN (vocaloidnews.net) sẽ có mặt tại AFA, hội chợ triển lãm quốc tế Jakarta, Indonesia. Tại đây, buổi trình chiếu “IA PARTY A GO-GO” và buổi diễn live Lia “I ♥ ANISONG” sẽ được tổ chức.