Nhạc sĩ đứng đầu bản xếp hạng Pharrell Williams đã hợp tác với rất nhiều nghệ sĩ khác trong những năm qua, Từ Daft Punk đến Jay-Z, rồi Snoop Dogg, cả Britney Spears, nhưng nỗ lực gần đây nhất đã đưa ông đến anime.

Click để đọc thêm…