Hai thần tượng sẽ biểu diễn trong Arks Lobby của game Phantasy Star Online 2 bắt đầu vào ngày 23 tháng 7. Họ sẽ hát ca khúc chủ đề của Phantasy Star Portable 2, “Living Universe”. Những người tham dự sẽ nhận được hàng hiếm, tiền và tăng kinh nghiệm, kéo dài trong vòng hai giờ diễn ra chương trình.

Click để đọc thêm…