Ngày giờ cụ thể cho Miku EXPO tại Đài Loan đã được công bố ! Năm nay, Miku EXPO diễn ra trên toàn cầu, bắt đầu từ Nhật bản (cuối tháng 3 – tháng 4), Bắc Mĩ (cuối tháng 4 – tháng 5) và tiếp theo sẽ là Đài Loan (25-26 tháng 6).