Sau hơn một tháng nhá hàng thả thính, hành trình đến Trung Hoa 2016 của Hatsune Miku Expo nay đã có thông tin chính thức!