Bản cập nhật đầu tiên liên quan đến các chi tiết cuối cùng cho ứng dụng AR. Ngạc nhiên làm sao, thay vì tạo ra các ứng dụng riêng của mình, Georgia Coffe đã hợp tác với Crypton Future Media để cho ra Georgia Coffee phiên bản model Koron Miku, cùng với dữ liệu chuyển động và các phụ kiện khác, bên trong ứng dụng Hatsune Miku AHR.

Click để đọc thêm…