Dường như Rohto’s Digi-Eye không phải là sản phẩm duy nhất muốn một chút vui vẻ. Georgia Coffe (không nên nhầm lẫn với nhà nước hoặc quốc gia Georgia), một công ty thuộc sở hữu của Coca Cola, gần đây cũng công bố xúc tiến hợp tác với Hatsune Miku, và hứa hẹn sẽ phát hành một ứng dụng Augmented Reality, các giải thưởng và nhiều hơn nữa.

Click để đọc thêm…