Chỉ còn vài tuần nữa là đến ngày phát hành Album có tên “GHOST” của DECO*27 vào 28 tháng Chín. Nếu bản cross-fade và những bài hát như “Ghost Rule” và “Liar Dance” đã không thể khiến bạn sẵn sàng rút ví ra mua, như vậy bài hát “Reversible Campaign” vừa được đăng tải chính thức sẽ làm bạn xiêu lòng!