ạn yêu thích Miku? Người yêu của bạn cũng yêu thích Miku? Hai bạn chuẩn bị kết hôn? Bây giờ, tình yêu của hai bạn có thể được hợp pháp hoá cùng với tình yêu Miku.