Bạn có lẽ sẽ tìm được thứ mình đang tìm tại cửa hàng mới mở cửa này, và sở hữu những sản phẩm chỉ có thể tìm thấy được tại Magical Mirai.