Khác với 2 năm trước, concert năm nay sẽ diễn ra vào 2 ngày liên tiếp 8 và 9 tháng 3. Vào ngày 8, sẽ diễn ra Mikupa 2012 và ngày 9 sẽ diễn lại 39’s giving day.

Click để đọc thêm…