Tên của 2 em mới này là Anon và Kanon, và 2 đứa là 1 cặp song sinh nữ.

Click để đọc thêm…