Vào ngày 12 tháng 3, BUMP OF CHICKEN đã cho ra ca khúc đặc biệt tên “ray” và điều đặc biệt là nhóm này thực hiện cùng ca sĩ ảo đáng yêu của chúng ta Miku

Click để đọc thêm…