Concert sẽ được tổ chức lần đầu tiên ở Châu Âu tại thành phố London của ANh vào thứ Ba 29 tháng 11 năm 2011 từ 18h30 ~ 20h30
Giá vé: 18 Bảng (học sinh, sinh viên 16 Bảng) Vé sẽ được bán sớm
Địa điểm: London, Apollo Piccadilly

Click để đọc thêm…