:: Type: Series
:: Categories: Action, Angst, Mecha, Military, Piloted Robots, SciFi, Shounen, Tragedy
:: Info: Nhân loại tìm ra một nguồn năng lượng mới để thay thế: một hệ thống năng lượng mặt trời với ba thang máy quỹ đạo. Ngay lúc này, Celestial Being đã xuất hiện với khẩu hiệu “xóa bỏ chiến tranh bằng vũ lực” bằng Gundam

Download: Engsub | Vietsub