Chàng trai 18 tuổi thối nát này
Hôm nay lại tiếp tục khẩn nguyện
Vẫn tiếp tục bám víu vào
Khuôn mặt tươi cười đầy sức sống của cậu

Click để đọc thêm…