Tuyển nhân sự cho các project truyện dịch
Hiện box đang cần nhân lực về mảng Editor, mong rằng các bạn nào đam mê Naruto và có khả năng sẽ giúp box hoàn thành PJ này để truyền tải tất cả các chap mới nhất của Naruto tới người đọc.

Click để đọc thêm…