Diagram (sa bàn) là những mô hình cảnh vật thu nhỏ thường được những người chơi mô hình làm ra để làm nền chụp ảnh. Tuy nhiên hiện nay thú làm diagram không chỉ còn giới hạn trong giới chơi mô hình nữa mà bất kì ai chỉ cần khéo tay một chút là có thể làm được, tất nhiên trong số đó có cả các fan Touhou.

Click để đọc thêm…