Có lẽ phần lớn các mem FA trong box chúng ta đều có mong ước là được ở cạnh một em gái Touhou nào đó trong đêm Giáng Sinh. Vậy nếu điều đó trở thành hiện thực thì bạn sẽ muốn được ở cạnh em nào nhất và bạn và em ấy sẽ làm gì trong đêm.

Click để đọc thêm…